Slavomír Leysek: Cestovný ruch- jeden z kľúčov k skvelej budúcnosti Slovenska

16.12.2016

Zväz cestovného ruchu Slovenska na svojej stránke prezentuje úspešný rok 2016. Uvedené tvrdenie argumentuje zvýšenými tržbami o 24% v porovnaní s rokom 2015, hovorí o 300 miliónoch EUR, ktoré vo forme dane z pridanej hodnoty smerujú do štátneho rozpočtu aj o stabilizovanej zamestnanosti v cestovnom ruchu. Počet návštevníkov 2,3 milióna v prvom polroku 2016 tiež predstavuje nárast o 18,9%.

Udržať a zvyšovať uvedené čísla však nie je ľahké. Ponuka v cestovnom ruchu je veľmi rozmanitá a „globálne“ produkty nájde cestovateľ v každej krajine, v každom väčšom meste. U známych globálnych produktov sú pozitívom štandardy kvality, ktoré sú unifikované a väčšinou skutočne zodpovedajú nastaveným kritériám bez rozdielu, kde sa takýto produkt ponúka. V cestovnom ruchu však atraktívnosť tvorí to čo je unikátne, čo je špecifické pre danú lokalitu.

Slovensko je zaujímavé tým, že tak ako príroda vytvorila prekrásny členitý reliéf, tak v každej doline sú iné zvyky, iné nárečie aj iná gastronómia.
Nevyužiť možnosti, ktoré naša nádherná rozmanitá krajina s mimoriadne vhodnými podmienkami na vidiecky turizmus a agroturizmus ponúka by bolo hriechom.

Od založenia Slovenského zväzu vidieckeho turizmu v roku 1991 bolo na Slovensku založených niekoľko desiatok regionálnych občianskych a podnikateľských združení a v súčasnosti sa už združujú aj desiatky obcí v turistických mikroregiónoch vo vidieckom prostredí.
Vidiecka turistika znamená množstvo možností na vytváranie pracovných príležitostí, ich revitalizáciu, vyšší príjem aj pre obce a poskytuje ekonomické a sociálne príležitosti vidieku.

Cestovný ruch je najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvie. Vo svete predstavuje podiel na cestovnom ruchu cca 13% z HDP a zamestnáva cca 11% zamestnancov. Na Slovensku je podiel CR na HDP len 3,5%. Výhodou CR je, že je materiálovo a surovinovo nenáročné odvetvie, ktoré produkuje vysoký podiel pridanej hodnoty. Vidiecka turistika a agroturistika má tiež dôležitú sociálno-spoločenskú úlohu a dáva nám možnosť vytvárania pracovných miest, umožňuje oživiť tradičné ekonomické aktivity, ktoré upadajú a spôsobujú odliv vidieckeho obyvateľstva. Pritom až 42% populácie žije práve na vidieku. Je teda dôležitým zdrojom zamestnanosti.
Takmer všetky obce majú predpoklady turistického využitia. Na Slovensko prichádzajú zahraniční hostia, ktorí požadujú nové, originálne prvky vo vidieckej turistike a agroturistike, typické pre Slovensko. Ale nielen zahraniční hostia vyhľadávajú rekreačné aktivity, ktoré sa viažu na prostredie vidieckeho osídlenia, znamenajú istý návrat k prírode či k činnostiam, ktorými sa bezprostredne zaobstarávajú základné potreby na živobytie.

Nezabúdajme, že základom cestovného ruchu je dobrá, presne cielená informovanosť. Bez nej by cestovný ruch nikde vo svete nefungoval.

Využime preto jedinečné možnosti, ktoré naša krajina ponúka, priblížme zahraničným turistom, mestskému obyvateľstvu ale i deťom autentickosť Slovenska. Dajme ľuďom možnosť na vlastnej koži zažiť a cítiť krásy nášho Slovenska, čaro prírody, vráťme sa k zdravému životnému štýlu a zabudnime na stres a zhon.
Veď kde môže byť krajšie ako na našom jedinečnom slovenskom vidieku.

(Autor je predseda OR SNS Bratislava V, člen tímu FIJET Slovakia a člen tímu FIJET – World Federation of Travel Journalists and writers.)

AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

23. 11. 1870 - V Smolenickej Novej Vsi sa narodil vynálezca Štefan Banič . V rokoch 1907-1920 žil v USA, kde zostrojil padák, ktorý 3. júna 1914 vyskúšal keď zoskočil zo 41-poschodového washingtonského mrakodrapu. Americké úrady mu naň pridelili patent, odkúpila ho americká armáda a úspešne bol využívaný počas 1. svetovej vojny.

KALENDÁR PODUJATÍ
november 2017
P U S Š P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930EC