Slavomír Leysek: Pokropí kúpeľníctvo živou vodu menej rozvinuté regióny?

11.08.2016

Slovensko je krajina, ktorá sa radí množstvom, výdatnosťou a chemickým zložením minerálnych vôd medzi najvýznamnejšie štáty sveta. V súčasnosti je evidovaných viac ako 1600 prameňov s rôznym chemickým zložením, výdatnosťou i teplotou. Básnik by povedal, že je to pokladnica živej vody, ukrytá pre tých ktorí ju objavia. Ľudia žijúci medzi Tatrami a Dunajom objavili a využívali toto bohatstvo v hojnej miere, pričom rozsah využitia v dvadsiatom storočí pod vplyvom vojen a spoločensko-politických zmien postupne klesal.

V súčasnosti, v dobe extrémneho konkurenčného boja v rámci globalizovaných trhov, je nevytváranie podmienok pre čo najvhodnejšie využívanie tohto surovinového bohatstva, postaveného na princípoch udržateľného rozvoja de facto ekonomickým sabotovaním rozvoja ekonomiky krajiny v podmienkach, kde má na to predpoklady. Kúpeľný cestovný ruch má perspektívy a to nielen v oblasti terapeutickej ale najmä v charaktere rekreačného turizmu a využívania minerálnych a termálnych vôd poskytuje nesmierne množstvo multiplikačných efektov pre hospodárstvo ako celok. Sú to najmä nárast salda domáceho cestovného ruchu, ktorého potenciál bude rásť v spojení so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou vo väčšine prímorských letovísk.

Nárast využitia domácich rekreačných a ubytovacích zariadení, zvyšuje ich efektivitu a tým potenciál rastu daňových príjmov. Nárast zamestnanosti a to v širokom spektre kvalifikácií, s veľkým potenciálom zamestnanosti aj nízko kvalifikovanej pracovnej sily, s tým spojené zníženie nezamestnanosti, odľahčenie sociálneho systému a súčasne nárast spotreby, daní odvodov. Súčasne využitie kúpeľov a rast incentívneho cestovného ruchu, podpora weel-beingu môže napomáhať zvyšovanie kvality života, zlepšovaniu zdravotného stavu obyvateľstva čo taktiež má pozitívne efekty na bilanciu verejných príjmov a výdavkov.

Súčasne výraznejšie využitie domáceho cestovného ruchu stimuluje miestnu spotrebu, zariadenia môžu využívať regionálne zdroje potravín a výrobkov, bezpečné a zdravé potraviny a produkty, stimulovať rast agropodnikania, remesiel, rôznorodých animátorských služieb, čo opätovne môže podnietiť rast zamestnanosti. Každé euro spotrebované v domácom cestovnom ruchu, má potenciál niekoľkonásobnej návratnosti pre hospodárstvo Slovenska. Využitie prírodných liečivých zdrojov na báze minerálnych a termálnych vôd pre kúpeľníctvo, ale aj rekreačný cestovný ruch, je preto výzvou, ktorú musíme zdolať pre dobro budúcnosti a v zodpovednosti pred našimi predkami ktorí prírodné bohatstvo využívali.

Tento fakt je známy historicky, nakoľko už najznámejší slovenský polyhistor Mateja Bela, v prvej polovici 18. storočia vydal publikáciu. O podivuhodných vodách Uhorska, ktorá sa nachádza v arcibiskupskej knižnici v Ostrihome. Naše slovenské kúpele zažívali pritom najväčšiu slávu v druhej polovici 19. Storočia , za monarchie. Celkovo u nás bolo na prelome 19. a 20. storočia okolo 120 kúpeľov, pričom súbežne ich fungovalo približne 90 . Najviac ich bolo na východom Slovensku a v dnešnom Banskobystrickom kraji, teda v oblastiach s najvyššou nezamestnanosťou v súčasnosti., Je nevyhnutné zapojiť všetky relevantné inštitúcie nakoľko problematika cestovného ruchu je prierezová a nájsť optimálny ekosystém podpory kúpeľného a rekreačného cestovného ruchu využívajúce najmä prírodné minerálne a termálne vodné zdroje.

Takýto prístup môže pomôcť nielen evidovaným kúpeľným miestam od Smrdákov na západe Slovenska až po Bardejovské kúpele na východe , ale vytvorí podmienky pre reštart kúpeľníctva a podnieti aj obnovu niektorých zaniknutých kúpeľov, veď také Sobrance, Sivá Brada, Cemjata, Borda a ďalšie si to zaslúžia a budú dúfam nasledovať prvé lastovičky obnovených kúpeľov v Spišskom regióne ako napríklad Gánovce a Červený Kláštor.

(Autor je predseda OR SNS Bratislava V, člen tímu FIJET Slovakia a člen tímu FIJET – World Federation of Travel Journalists and writers.)

AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

21. 11. 1916 – Zomrel rakúsky cisár, český a uhorský kráľ František Jozef I. Patril k najvýznamnejším monarchom 19. storočia, vládol 68 rokov.

21. 11. 2002 – Slovensko spolu so Slovinskom, Bulharskom, Rumunskom, Estónskom, Lotyšskom a Litvou dostalo na summite NATO v Prahe pozvanie na vstup do NATO.

KALENDÁR PODUJATÍ
november 2017
P U S Š P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930EC