SNS nemôže akceptovať dvojitú kvalitu potravín v EÚ!

29.09.2017

Dňa 13.09.2017 sme si mohli vypočuť prejav predsedu európskej komisie J.C. Junckera o stave Európskej únie. V prejave J.C. Juncker spomenul z pohľadu Slovenska veľmi významnú vec, a to že neexistujú občania druhej kategórie, a teda neexistuje žiadny dôvod, aby rovnaké potraviny mali v rôznych krajinách EÚ rôznu kvalitu, chuť, vôňu, farbu a dokonca rôznu hmotnosť určitých zložiek. Dovolím si tvrdiť, že bez aktivity Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, poslancov Národnej rady SR a vlády SR by daná problematika ostala ďalej na periférií záujmov EÚ.

O tom, že na západe majú lepšie potraviny sa medzi ľuďmi hovorí už niekoľko rokov, avšak nikdy sa nepristúpilo k činom.  Na jar tohto roku však Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré vedie nominantka SNS pristúpilo k činom a v súčinnosti so Štátnou veterinárnou a potravinou správou SR urobili laboratórne testy niekoľkých potravín a výsledok spustil naše oprávnené rozčarovanie. Postupným vytváraním tlaku na orgány EÚ sa dvojaká kvalita potravín stala jednou z ústredných tém Európskej komisie.

J.C. Juncker okrem neprípustnosti diferencovania spotrebiteľa na prvú a druhú kategóriu, uviedol jednu veľmi dôležitú vec. Konkrétne uviedol, že je potrebné členským štátom umožniť elimináciu takého konania výrobcov a obchodníkov, ktoré má za následok tvorenie kategórie spotrebiteľov druhej triedy. Čo to prakticky znamená? Náš oprávnený boj proti diskriminácií slovenských občanov musí prebiehať na dvoch frontoch –  na tom európskom a čo považujem za zásadnejšie – na tom národnom. Na európskom je to vyvíjanie tlaku a participácia na prijatie záväzných pravidiel, ktoré by takéto praktiky neumožňovali. Na tom národnom je tvorba legislatívy, ktorá nám umožní ochrániť spotrebiteľa viac či menej reštriktívnymi opatreniami proti porušovateľom. Je to v našom záujme, aby sme prijali legislatívne opatrenia, ktoré nám umožnia ochrániť náš trh pred výrobkami, pri ktorých bude testami dokázané, že majú pod identickým obalom rozdielne zloženie v rôznych krajinách EÚ.

Poslanci SNS budú aktívne spolupracovať s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na tvorení legislatívy, ktorej výsledkom by malo byť riešenie danej nepriaznivej situácie, a to v extrémnom prípade aj dočasné a za určitých podmienok aj trvalé stiahnutie výrobku z pultov predajní, pokiaľ budú zavádzať našich občanov a robiť z nich spotrebiteľov druhej kategórie. Obhajobu nadnárodných výrobcov, že slovenskí občania preferujú menej kakaa v čokoláde, menej svaloviny v mäsových výrobkov, viac konzervačných látok a pod. považujme v celom rozsahu za scestnú, ba priam až urážajúcu.

Legislatívne riešenia, ktoré plánujeme iniciovať by sa dali vo všeobecnosti rozdeliť do niekoľkých kategórií. Prvá tzv. informačná by mala spočívať v poskytovaní informácií pre spotrebiteľa o výsledkoch testoch a monitorovania vybraných druhov potravín, ktoré sa objavujú na trhoch EÚ. Tieto by mali poskytovať jednak štátne orgány a jednak povinne predajcovia. Druhá kategória tzv. prevenčná by mala spočívať v dočasnom zákaze distribúcie určitého výrobku na čas pokiaľ výrobca neuvedie výrobky do vyhovujúceho stavu. A posledná kategória tzv. reštriktívna spočívajúca v úplnom zákaze distribúcie a prípadne ukladaní peňažných sankcií. Ide o konkrétne ciele, ktoré chceme ako poslanci za SNS presadiť a dosiahnuť. Konkrétna realizácia však bude výsledkom kooperácie nás a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Práve Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je príkladom ideálnej spolupráce poslancov NR SR a ministerstva, ktoré prináša konkrétne výsledky.

Po prejave pána predsedu európskej komisie som presvedčená, že naša iniciatíva s cieľom ochrániť občanov Slovenska sa stretne s pochopením aj na európskej úrovni, napriek tomu, že určite bude reštriktívna, prísna a bude dopadať pravdepodobne najmä na nadnárodne, resp. zahraničné subjekty.

AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

11. 12. 1903 – V Prahe zomrel Martin Hattala, jazykovedec, profesor českej univerzity v Prahe, autor diela Krátka mluvnica slovenská, normatívnej príručky spisovnej slovenčiny.

11. 12. 1975 – V Bratislave otvorili novú výškovú budovu Slovenskej televízie v Mlynskej doline.

KALENDÁR PODUJATÍ
december 2017
P U S Š P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031