Tibor Hanuliak: PF 2017

23.12.2016

O chvíľu sa rok s rokom stretne a my môžeme rekapitulovať a hodnotiť. Máme za sebou náročný rok, plný práce, úsilia, ale aj úspechu vo voľbách a následnú veľkú spoluzodpovednosť za cestu Slovenska.

V novom roku nás čaká ďalšia výzva. Spoločne ako brat s bratom rozvinúť našu zástavu Slovenskej národnej strany nad celým Slovenskom. Rozdelené na drobné, pomáhať okres okresu, kraj kraju a potom sa spoločne radovať z úspechu.

V roku 2017 nás čakajú voľby do VÚC. Sú pre nás významné, aby sme vo všetkých krajoch Slovenska mohli ľuďom viac pomáhať a presadzovať hodnoty našej strany na čele s pánom predsedom Andrejom Dankom. Musíme v okresoch a krajoch viac komunikovať s občanmi, aj formou národných akcii, čiže viac presadzovať národné tradície.
Na záver mi dovoľte, aby som všetkým v mene žilinského okresu poprial veselé Vianoce a veľa spoločného úspechu v novom roku 2017.

Predseda Okresnej rady SNS Žilina
Mgr. Tibor Hanuliak