Eva Antošová: Zjednodušujeme podnikateľské prostredie

11.07.2017

Dňa 30.06.2017 odovzdali zástupcovia Slovenského živnostenského zväzu Ocenenie za najvýznamnejšie opatrenie a legislatívne úpravy na podporu malého a stredného podnikania za rok 2016 predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a predsedovi Slovenskej národnej strany Andrejovi Dankovi.

Úprimne ma teší, že podnikateľská sféra nielen eviduje, ale aj ocenila plnenie sľubov Slovenskej národnej strany, ktorá sa zaviazala podporovať malých a stredných podnikateľov na Slovensku. K plneniu predvolebných sľubov sme pristúpili už po necelom polroku po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky (ako nám história ukázala, trend býva práve opačný, t.j. že strany začínajú čiastočne plniť svoje predvolebné sľuby až polroka pred ďalšími voľbami).

Už začiatkom septembra 2016 som iniciovala stretnutie medzi predstaviteľmi živnostníkov, zástupcami malých a stredných podnikateľov a predstaviteľov Slovenskej národnej strany s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Stredný a živnostenský stav totiž podľa nášho názoru tvorí zdravé jadro modernej spoločnosti. Zahraničný investor totiž spravidla nežije a nefunguje v regióne, v ktorom podniká, čo ma značný vplyv na jeho ekonomické (investície do kultúry, športu a pod.) aj ekologické (vplyv na životné prostredie) správanie. Výsledkom stretnutia boli okrem iného zvýšenie limitu paušálnych výdavkov  na 60% príjmu zo sumy 5.000,-EUR na 20.000,- EUR, ktoré sme premietli do návrhu zákona a dňa 23.09.2016 podali do podateľne Národnej rady Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom našej iniciatívy bolo predovšetkým urobiť prvý krok v zlepšovaní podnikateľského prostredia na Slovensku, v tom čase nám totiž ani nenapadlo, že bude táto legislatívna zmena nezávislými predstaviteľmi vyhodnotená a ocenená ako tá, ktorá im pomohla za rok 2016 najviac. O to väčšia je naša radosť a spokojnosť.

Vyššie uvedené legislatívne opatrenie je však len začiatkom realizácie komplexného balička, ktoré Slovenská národná strana pripravuje na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku najmä pre malých a stredných podnikateľov. Ide najmä o zníženie administratívnej záťaže, ktorá je podľa nášho názoru v súčasnosti najmä pre tých malých priam neúnosná. Nie je správne ak živnostník – remeselník, ktorý sa živí rukami potrebuje tím právnikov, účtovníkov atď. Rovnako povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti archívnictva či povinnej zdravotnej služby sú nadbytočné.

Balík opatrení by mal pozostávať z aktívnych opatrení (napr. živnostenské licencie na dobrovoľnej báze, rodinný podnik, poradenské centrá) a s pasívnych opatrení (spočívajúcich v odstraňovaní mnohokrát zbytočnej administratívnej záťaže – archívnictvo, ohlasovacie povinnosti, zdravotná služba).

Verím, že sa nám v roku 2017 podarí presadiť nemenej dôležité legislatívne opatrenia ako v roku 2016. Som pripravená naďalej iniciovať ďalšie stretnutia s predstaviteľmi súkromného podnikateľského sektora, vypočuť ich problémy a strasti a pokúsiť sa prijať legislatívne opatrenia na ich odstránenie alebo aspoň čiastočné zmiernenie.

Screen Shot 2017-07-11 at 16.29.23