Symbolika SNS

Zástava SNS

Zástavou SNS je trikolóra so slovenským znakom v ľavej časti bieleho pruhu a s veľkými bielymi písmenami SNS v strede modrého pruhu.

Znak SNS

Znak je okrúhly, bielej farby, v ktorého kolopise je zlatými, modrými alebo čiernymi písmenami nápis Slovenská národná strana. V strede znaku je slovenský biely dvojkríž na modrom trojvrší v červenom poli. Na okrúhlom znaku stojí orlica s roztiahnutými krídlami s hlavou pootočenou doprava, ktorej krídla pretínajú ratolesť zlatej farby dotýkajúcu sa, v prerušovanej časti, dvoma koncami okrúhleho znaku.

Odznak SNS

Orlica SNS

Orlica pribudla do znaku Slovenskej národnej strany v roku 1994 po nástupe Jána Slotu za jej predsedu. Odvtedy je súčasťou oficiálneho znaku a loga SNS.
Prečo ide o orlicu? Pretože orol má heraldicky dve hlavy a symbolizuje viac štátny a imperiálny rozmer – majú ho v štátnom znaku Rusi, Nemci, Rakúšania, Albánci, Poliaci…

Orlica s roztiahnutými krídlami symbolizuje ochranu slovenského znaku a Slovenska vôbec – „chráni svoje hniezdo“ – domov, vlasť, národ. Toto posolstvo a symbolické rozkrytie sa objavilo už vo volebnom hesle SNS v roku 1994: „Svoje si nedáme – cudzie nechceme“. Text vychádza z pôvodnej 20. modlitby zo staroslov(i)enskych Kyjevských listov, kde naši predkovia prosili Boha, aby ich nedal napospas cudzím a ochránil ich vlastné… V reči symboliky ochrana reprezentuje sociálne hodnoty. Orlica SNS tak ideálne demonštruje všetky tri programové a ideové piliere národniarskej politiky: národný, kresťanský a sociálny.

Krídla orlice predstavujú vznešenosť a oduševnenosť (zapálenosť za hodnoty) vzdušného živlu. Roztiahnuté krídla súčasne umožňujú orlici lietať a vznášať sa. Ide o symboliku vyššieho pohľadu na Slovensko, celoslovenský a celonárodný rozmer politiky SNS s jej programovým cieľom presadzovať národno-štátne záujmy a tézu, že národný princíp je nad všetky orientácie – ľavicovú aj pravicovú. Orol je kráľ zvieracej ríše a má symbolizovať najvyššie ambície – strany aj národa, povzniesť Slovákov na úroveň, ktorá im právom v Európe patrí. Najstaršia politická strana Slovákov (1871) orlicou ako tradičným symbolom kráľa vtákov dokumentuje dôraz na tradíciu, tradičné hodnoty rodiny, vlasti a viery a politický konzervativizmus národniarstva.

Orlica čiastočne reprezentuje okrem národného aj kresťanský pilier politiky SNS, pretože znakom orla je štvrtý z evanjelistov, sv. Ján, označovaný spomedzi synoptikov aj za patróna Slovanov. Práve jeho v poradí štvrté evanjelium preložili ako prvé do staroslovienčiny našim predkom vierozvesti sv.Cyril a sv.Metod.

Začína sa známou analógiou na spoločné korene pomenovaní Slovák a slova (ako človek „slova“) : „Na počiatku bolo Slovo, a to Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo (Logos)…“
Krídla ako odznak duchovnej moci (už Štúr zdôrazňoval, že „reč je duch“ v zápase o zvrchovanosť slovenčiny“) majú aj nebeskí Cherubíni čo koncentruje ideály SNS na vyššiu duchovnú rovinu ako poslanie práce pre národ, bez ohľadu na obete, ktoré treba priniesť.

Orla ako symbol živočíšnej a archetypálnej ríše používali v spojitosti s národno-oslobodzovacím hnutím a s ďalším symbolom Slovenska a Slovákov – Tatrami – slovenskí básnici.

Krídla v snovej diagnostike a hlbinnej psychológii predstavujú túžbu oslobodiť sa alebo iných), čo sa SNS podarilo de facto i de jure 1.januára 1993 naplnením jej hlavného programového cieľa – vznikom samostatnej Slovenskej republiky. Orlica v logu zaväzuje SNS stále „krúžiť“ nad Slovenskom, nad svojim hniezdom, domovom, vlasťou a orlím okom pozorne vyhodnocovať ďalší vývoj Slovenska. Národniari väčšinou vždy spoločnosti predstavili ďalekosiahle vízie a perspektívy, možno práve vďaka symbolickému orliemu zraku pri obhajovaní národno-štátnych záujmov slovenského národa a Slovenskej republiky.

AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

28. 6. 1905 – Vo Vrbici sa narodila Mária Rázusová-Martáková, spisovateľka, autorka kníh pre deti a mládež.

28. 6. 1911 – Delegácia pod vedením P. Mudroňa odovzdala predsedovi vlády Károlyovi Khuenovi-Hédervárymu Memorandum Slovenskej národnej strany. Pamätný spis obsahoval požiadavky, aby sa na slovenských ľudových školách používala slovenčina ako jediný vyučovací jazyk, aby vláda zriadila potrebný počet stredných škôl so slovenským vyučovacím jazykom, ďalej navrátenie zhabaného majetku Matice slovenskej a obnovenie jej činnosti. Vláda ani nasledujúce vlády na dokument nereagovali.

28. 6. 1914 – V Sarajeve spáchal srbský študent Gavrilo Pricip atentát na následníka trónu Františka Ferdinanda d' Este a jeho manželku grófku Žofiu Chotkovú.

28. 6. 1919 – Vo Versailles podpísalo Nemecko mierovú zmluvu, ktorou okrem iného uznalo aj nezávislosť ČSR.

28. 6. 1971 – V Malackách zomrel významný slovenský maliar Martin Benka.

28. 6. 1991 – Po 42 rokoch ukončila svoju činnosť Rada vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorá združovala krajiny sovietskeho bloku.

KALENDÁR PODUJATÍ
jún 2017
P U S Š P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930EC