Martin Rázus

* 18. 10. 1888 Liptovský Mikuláš-Vrbica – 8.8. 1937 Brezno

Spisovateľ; politik (predseda SNS) Martin Rázus: Objavovanie Rázusa pre dnešok, ako aj definovanie jeho miesta v modernej slovenskej literatúre, kultúre a politike sa prakticky len čo začalo. Veď okrem opakovaného vydávania románu Maroško (1932), menej už jeho pokračovania Maroško študuje (1933) -zakladateľských diel našej modernej literatúry pre mládež -nevychádzalo nič, čo by pádnejšie mohlo charakterizovať široké tvorivé dimenzie, a najmä nie sústredené úsilie M. Rázusa formovať princípy národnej politickej filozofie a existencie. Nepochybne práve preto, že popri Andrejovi Hlinkovi reprezentoval druhý nosný stĺp (evanjelický a súčasne ekumenický) národnej protičechoslovakistickej politiky.

Na dôkladné poznanie skutočného stavu slovenského národa a jeho záujmov mal dostatok životných príležitostí: študoval v Liptovskom Mikuláši, gymnázium v Banskej Bystrici a Kežmarku, teológiu v Bratislave a v škótskom Edinburgu (zásluhou slovakofila, historika aslavistu R. W. Setona-Watsona); potom bol kaplánom v Modre a farárom v Pribyline, Moravskom Lieskovom a v Brezne. Odrazom týchto skúseností a ich sústavného reflektovania sa stala predovšetkým rozsiahla politická publicistika, aktivity v Slovenskej národnej strane a aj poslanecké pôsobenie. Časť publicistickej tvorby mu vyšla v knihe Argumenty (1932), všetko ostatné dodnes zostáva roztratené v dobových časopisoch, a tak jeho zásah do ciest národa nie je nijako zdokumentovaná. Aj Rázusova literárna tvorba je známa literárnohistoricky, nie však čitateľsky, nie ako inšpiratívna a živá umelecká hodnota s výrazným sociálnym buričstvom a národno-obranným akcentom. A nikdy sa pritom vývinovo nepohyboval po vedľajších trasách modernistických náporov slovenskej literárnej kultúry, vždy len po hlavných, hodnotovo produktívnych.

Taká je jeho básnická tvorba (Kameň na medzi, 1925; Kresby a hovory, 1926; výsostne aj C’est Ia guerre, To je vojna, 1919, oprávnene prirovnávaná k Hviezdoslavovým Krvavým sonetom); podstatná časť jeho poviedkovej a románovej tvorby, známa z titulov Svety, 1929; Júlia, 1930; Krčmársky kráľ, 1935; Odkaz mŕtvych, 1936; a pozornosť si zasluhuje aj dramatická báseň Ahasver (1936). A ostatné nespomenuté, čím Rázus formovateľsky vstupuje na dominantné pozície slovenskej kultúrnej a politickej modernity.

RÁZUS: Slováci, podajme si ruky, vybojujme si šťastnejšiu budúcnosť
Martin Rázus bol jedným z predsedov Slovenskej národnej strany, prívrženec autonómie Slovenska v predvojnovom Československu. Významná postava medzivojnovej slovenskej literatúry. Autor vlasteneckej poézie zameranej proti 1.svetovej vojne (Z tichých búrnych chvíľ. To je vojna!, Hoj, zem drahá) a lyrických zbierok (Cestou, Stretnutie). Po roku 1918 sa venoval hlavne próze, námety čerpal zo súdobého života (Svety) a zo slovenských dejín (Júlia, Krčmársky kráľ, Odkaz mŕtvych), autor hry Hana a filozoficko-dramatickej básne Ahasfer. Najväčší úspech dosiahol autobiografickými románmi Maroško a Maroško študuje.

16. októbra 1932 ako predseda Slovenskej národnej strany podpísal s Andrejom Hlinkom, predsedom Slovenskej ľudovej strany vo Zvolene Zvolenský manifest – kooperáciu dvoch hlavných národne orientovaných strán – evanjelickej SNS a katolíckej SĽS. Ich spolupráca viedla k vytvoreniu autonomistického bloku, ktorý sa verejnosti oficiálne predstavil na zvolenskej manifestácii. Martin Rázus pripomenul Slovákom: “Katolíci a evanjelici, musíme si uvedomiť, že váha slovenských vecí nie je dnes už v Prahe, ale na Slovensku. Tu sa rozhodne, čo bude s nami…” Súčasne požiadal prítomných “…rozneste na všetky strany, odkaz zvolenský Slováci, podajme si ruky, vybojujme si šťastnejšiu budúcnosť”.

Výroky M. Rázusa
Vyber si z toho to najlepšie pre seba – všetko skús, a čo je dobré – toho sa drž!

Keď ti nikto neukazuje pozitívne prvky v učive a v živote vôbec, pokús sa ich rozpoznať sám.

Prečo by si si práve ty mal dať vypchať hlavu komukoľvek bez kritiky, keď o hodnotách života máš právo, ba povinnosť uvažovať sám?

Život je ako boxer, zadáva ti rany a smeje sa ti potom do očí – smej sa mu i ty a usiluj sa vyraziť mu zuby spodným hákom.

Náš problém je problém malého, charakterom nevyvretého a neustáleného národa, ktorý sa ako láva rozlieva napravo – naľavo. Imitačná ochota robí z intelektuálov veľmi ľahko apoštolov životom najčastejšie neoverenej cudzoty…

Národ je i pochop vysoko etický. Národ je rodina, ktorá má povinnosť postarať sa o žitie a bytie všetkých svojich údov.

Mohli by sme my, Slováci, národ maličký, medzi týmito tvrdými mlynskými kolesami obstáť a vôbec žiť i bez vyhraneného národného povedomia? Nikdy!

Forma slovenského národa je u nás oprávnená tradíciou, rečou, odlišným charakterom a je pre nás formou tou najpravejšou a najprimeranejšou.

Národný cit, povedomie spolupatričnosti i vonkajšia forma tohto – národ – majú svoju oprávnenosť.

Národný cit má svoj pôvod v cite rodinnom. Jeho obsahom je povedomie spolupatričnosti pre vzájomnú výpomoc v existenčnom boji

Prežívame chaotickú dobu úpadku, keď sa namiesto slobodnej vôle stavia do popredia zvôľa…

Zvolenský manifest
Vo Zvolene bol prijatý manifest, ktorý bol syntézou návrhov a programov obidvoch národných strán. Reagoval na rastúcu nezamestnanosť na Slovensku. Navrhoval prijímať do štátnych služieb a do privátnych podnikov na slovenskom území len obyvateľov slovenskej národnosti. Jeho súčasťou bola aj revízia pozemkovej reformy na Slovensku a oživenie slovenských priemyselných závodov štátnymi finančnými dotáciami.(!!!) Manifest nadväzoval na predchádzajúce snahy Slovákov o zvrchovanosť na národnom a územnom princípe (Žiadosti slovenského národa 1848, memorandum slovenského národa 1861, Martinská deklarácia 1918).

AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

11. 12. 1903 – V Prahe zomrel Martin Hattala, jazykovedec, profesor českej univerzity v Prahe, autor diela Krátka mluvnica slovenská, normatívnej príručky spisovnej slovenčiny.

11. 12. 1975 – V Bratislave otvorili novú výškovú budovu Slovenskej televízie v Mlynskej doline.

KALENDÁR PODUJATÍ
december 2017
P U S Š P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031