Štátna vlajka

Sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov rovnakej šírky – bieleho, modrého a červeného, rovnakej šírky, usporiadaných pod sebou. Na prednej polovici listu štátnej vlajky SR je umiestnený štátny znak. Je rovnako vzdialený od horného, predného a spodného okraja štátnej vlajky a jeho výška sa rovná polovici výšky štátnej vlajky. Na styku štítu s inou farbou ako bielou je biely lem, široký jednu stotinu dĺžky štátnej vlajky. V štátnom znaku na štátnej vlajke sa nepožíva žiadna obrysová linka. Pomer strán štátnej vlajky je 2:3.

    Spôsob požívania štátnej vlajky:

  • štátne orgány, ozbrojené sily, bezpečnostné zbory, zbor požiarnej ochrany a orgány miestnej samosprávy označujú štátnou vlajkou budovy, v ktorých sídlia, štátne orgány aj úradnú miestnosť najvyššieho predstavieľa,
  • štátna vlajka sa používa pri príležitosti štátnych sviatkov
  • používa sa aj na výzvu, ktorú vydáva: Ministerstvo vnútra SR, obec. Štátna vlajka sa vztyčuje na vlajkový stožiar

Pri medzinárodných podujatiach v SR sa pri nepárnom počte vlajok štátna vlajka SR umiestňuje uprostred. Pri párnom počte na ľavej strane z čelného pohľadu v prostrednej dvojici. Ak sa používa spolu s vlajkou obce, obidve sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom sa štátna vlajka z čelného pohľadu umiestňuje vľavo. Stožiar štátnej vlajky na verejnom priestranstve sa umiestňuje vpravo od rečníckeho pultu pri pohľade od toho pultu.

Pri štátnom smútku sa štátna vlajka spúšťa na pol žrde. Štátna vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice. Vztyčuje a sníma sa bez prerušenia, pomaly a dôstojne. Pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme. Vlajková výzdoba sa začína najneskôr o 18.00 hodine dňa predchádzajúceho slávnostnej udalosti a skončí sa najskôr o 8.00 hodine nasledujúceho dňa. Obce upravujú trvanie vlajkovej výzdoby primerane.

Štátna zástava je utvorená podľa štátnej vlajky – je vždy pevne spojená so žrďou alebo priečnym rahnom. Vzájomný pomer šírky a dĺžky sa ustanovuje tak, že dĺžka nepresahuje trojnásobok jej šírky. Na štátnej zástave použitej vo forme koruhvy sa štátny znak nachádza vo zvislej polohe. Fyzické a právnické osoby môžu požívať štátnu vlajku i štátnu zástavu. Ich použitie však musí byť dôstojné a musí zodpovedať postaveniu štátnych symbolov SR.

AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

17. 10. 1918 – T. G. Masaryk v mene dočasnej čs. vlády odovzdal americkej vláde Washingtonskú deklaráciu.

17. 10. 1925 – Na schôdzi širšieho výkonného výboru Slovenskej ľudovej strany v Ružomberku sa účastníci rozhodli premenovať túto stranu na Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu.

17. 10. 1997 – Prezident M. Kováč a premiér V. Mečiar podpísali v Bratislave spoločné vyhlásenie k rozširovaniu EÚ.

KALENDÁR PODUJATÍ
október 2017
P U S Š P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031EC