ZAPOJTE sa do našej petície, chceme referendum o slovenskom jazyku!

SNS odštartovala petíciu pre občanov, požadujúcu vypísanie referenda s otázkou o ustanovení slovenského jazyka ako výlučného úradného jazyka Slovenskej republiky bez výnimky.

SNS petíciou reaguje na novelu zákona o používaní jazykov národnostných menšín, ktorá má znížiť hranicu na používanie menšinových jazykov v úradnom styku z 20 na 15 percent.

Ak Vám záleží na tom, aby sa na Slovensku hovorilo po slovensky, zapojte sa!

Do petície sa môžete zapojiť prostredníctvom našich miestnych, okresných či krajských štruktúr, ale môžete si ju vytlačiť aj z webu www.sns.sk.
V Bratislave môžete prísť petíciu podpísať aj do centrály Slovenskej národnej strany na Šafárikovom nám. č. 3. V ostatných obciach na Slovensku môžete petíciu podpísať na nižšie zverejnených podpisových miestach.

Vyplnenú petíciu zasielajte na adresu: SNS, Šafárikovo nám. 3, 814 99 Bratislava.

Petičný hárok na stiahnutie

Zoznam podpisových miest petície SNS