Členovia SNS okresu Námestovo hodnotili svoju činnosť

29.04.2014

25. apríla sa konala okresná konferencia SNS v Námestove. Na konferencii sa zúčastnil aj žilinský krajský predseda SNS a člen predsedníctva SNS Rudolf Urbanovič. Vo svojom vystúpení pozdravil prítomných delegátov, kladne hodnotil zvýšenie počtu členov SNS v okrese, stručne zhodnotil výsledky z volieb do VÚC, vyjadril sa k aktuálnej príprave do volieb do Európskeho parlamentu. Vyzval všetkých prítomných na podporu a propagáciu našich kandidátov do EP a na pripravované aktivity v našom kraji. Vo svojom vystúpení zdôraznil hlavné smerovanie strany pod vedením predsedu Andreja Danka, zdôraznil hlavné body Popradského memoranda a vyjadroval sa k vnútrostraníckym otázkam.

27 delegátov z okresu na konferencii hodnotilo svoju činnosť za uplynulý rok. Činnosť Okresnej organizácie SNS v Námestove zhodnotil vo svojom vystúpení Tomáš Kuchárik, okresný predseda SNS v Námestove, ako aj člen predsedníctva SNS. Informácie o činnosti okresnej organizácie doplnil podpredseda OR SNS. Pri hodnotení svojej činnosti mohli kladne hodnotiť zvýšenie počtu členskej základne o viac ako dvojnásobok pôvodného počtu. Ďalej zhodnotili výsledky volieb do VÚC a venovali sa aktuálnym vnútrostraníckym otázkam. Hlavnú pozornosť upriamili príprave aktivít súvisiacich s voľbami do Európskeho parlamentu nielen v okrese, ale aj v Žilinskom kraji. Niektorí delegáti vyzvali na vytvorenie pracovných skupín, ktoré by vytýčili programové priority do programu v komunálnych voľbách. V závere si delegáti zvolili nové okresné orgány.

Petícia za zachovanie dialyzačného pracoviska v Oravskej poliklinike v Námestove

Marián Grígeľ, predseda petičného výboru na zachovanie dialyzačného pracoviska v Oravskej poliklinike v Námestove poďakoval všetkým, ktorí podporili petíciu. Išlo o občiansku iniciatívu. Petíciu začiatkom marca 2014 v priebehu dvoch týždňov písomne podpísalo 19 399 občanov – voličov. Okres Námestovo má k 31. 12. 2013 celkový počet 60 653 obyvateľov. Z toho k 29. 3. 2014, v deň konania 2. kola volieb prezidenta SR, bol počet oprávnených voličov okresu Námestovo 43 704 obyvateľov. Z uvedených údajov vyplýva, že za zachovanie dialýzy v Oravskej poliklinike v Námestove je vyše 44 % voličov Hornej Oravy.

Petíciu svojim podpisom podporili aj najvyšší predstavitelia SNS – predseda Andrej Danko, prvý podpredseda Rafael Rafaj, poslanec EP za SNS Jaroslav Paška, predseda VÚC, niektorí poslanci VÚC, primátor mesta, niektorí starostovia obcí okresu Námestovo. Podpisom vyjadrili názor, že problémy občanov v regióne ich zaujímajú a chcú byť nápomocní pri riešení dostupnosti základnej zdravotníckej starostlivosti v praxi.

Ján Laštík

???????????????????????????????

???????????????????????????????