Kysuckí národniari vzdali hold ženám

13.03.2014

Členovia Slovenskej národnej strany (SNS) rokovali v piatok v predvečer Medzinárodného dňa žien na okresnej konferencii. Samozrejme, po oficiálnej časti oslávili aj MDŽ a vzdali hold ženám. Zároveň odovzdali novým členom členské preukazy SNS. Na konferencii sa zúčastnil aj žilinský krajský predseda SNS Rudolf Urbanovič a zasadanie viedol okresný predseda SNS Kysucké Nové Mesto Stanislav Kmec.

Pre zaujímavosť – na tejto okresnej konferencii sa zúčastnilo pri kľúči 1:2 55 členov zo 62. Išlo teda o 90-percentnú účasť. Akcia trvala približne tri hodiny, pričom bolo zabezpečené občerstvenie a domáce koláče s logom SNS.

-sk-

KNM1

KNM2

KNM3

KNM4

KNM5

KNM6