V Liptove si pripomenuli ukončenie vojny

10.05.2017

Piatok 5. mája si občania v Liptovskom Mikuláši pripomenuli 72. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Veniec, ako symbolickú spomienku a prejav vďaky od Slovenskej národnej strany, položili žilinský krajský predseda SNS Erik Gemzický spoločne s predstaviteľmi okresnej rady SNS Miroslavom Ilavským, Milanom Stromkom a Milanom Moravkom. Prítomným sa prihovorila aj okresná predsedníčka SNS a prednostka Okresného úradu Lenka Mitrengová.
Pietneho aktu sa okrem priamych účastníkov oslobodzovacích bojov, predstaviteľov mesta Liptovského Mikuláša, primátora Jána Blcháča, viceprimátora Jána Bonka, predstaviteľov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika zúčastnil aj Rudolf Urbanovič, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a Alexej Leonidovič Fedotov, veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku.
Spomienku doprevádzali aj sprievodné podujatia – mestský dychový orchester, prehliadka dobovej vojenskej techniky a poľnej nemocnice.

Erik Gemzicky - ukončenie vojny Erik Gemzicky - ukončenie vojny 3 Erik Gemzicky - ukončenie vojny 2 Erik Gemzicky - ukončenie vojny 1