Výročie SNP v Malackách

30.08.2017
Mesto Malacky a jeho primátor usporiadali v predvečer 73. výročia SNP pietny akt. Uskutočnil sa na námestí SNP, kde sa nachádza pamätník SNP ako aj slovenský dvojkríž.
Slávnostný akt bol zahájený Slovenskou štátnou hymnou, nasledovalo privítanie účastníkov, báseň, slávnostný príhovor, položenie vencov, poďakovanie a záver.

Prítomní boli primátor mesta JUDr. Ing. Juraj Říha, prednostka MsÚ Ing. Ľubica Čikošová, prednosta OÚ Ing. Jozef Mračna, veliteľ dopravného krídla Kuchyňa plk. Prokop, predstavitelia Policajného zboru, Mestskej polície, Záchrannej brigády, pamätníci SNP, vyslúžilí vojaci a ďalší občania a zložky mesta Malacky.

Zo spektra politických strán v Malackách sa pietneho aktu zúčastnili už tradične predstavitelia SMER SD a Slovenskej národnej strany reprezentovanej predsedom OR SNS Malacky Ing. Stanislavom Haramiom a podpredsedom Igorom Lončekom.

Po skončení oficiálnej časti sa predstavitelia týchto politických strán v neformálnom rozhovore zhodli na potrebe intenzívnejšej vzájomnej komunikácie aj  na úrovni okresu.

SNP 2017 1 SNP 2017 2 SNP 2017 3 SNP 2017 4 SNP 2017 6