Výročná okresná konferencia SNS v Senici

11.03.2014

V podvečer piatkového dňa 7. marca sa uskutočnila výročná okresná konferencia okresnej rady SNS v Senici, na ktorú pozvanie prijala a ako hosť sa zúčastnila predsedníčka krajskej rady SNS v Trnave Magdaléna Kuciaňová. Účasť na zasadnutí ako hostia tiež prijali občania, ktorí sa rozhodli vstúpiť do radov SNS a ich odporúčanie na prijatie za členov bolo súčasťou zasadnutia.

Úvodného slova sa zhostila a celé zasadnutie viedla predsedníčka OR SNS v Senici Ľubica Melegová, ktorá súčasne privítala hostí a hneď úvodom prenechala slovo krajskej predsedníčke. Tá vo svojom prejave zhodnotila činnosť KR SNS v Trnave za uplynulý rok 2013 s poukázaním na zásadné udalosti a zmeny, ktoré sa udiali v SNS. Veľkú pozornosť venovala tohtoročným významným udalostiam na slovenskej politickej scéne, ktorými sú voľby prezidenta (prvé kolo sa koná 15. Marca), voľby do Európskeho parlamentu (na Slovensku sa konajú 24. 5. Mája) a koncom novembra voľby do samospráv miest a obcí, ich príprave, priebehu a dôležitú úlohu účasti SNS v nich, ako pri odporúčaní a návrhu delegátov pre obsadenie pozícií z radov členov SNS, tak aj pri napĺňaní volebných komisií.

Po príhovore krajskej predsedníčky pokračovala okresná predsedníčka v ďalších bodoch zasadnutia a prítomným podala správu z činnosti OR SNS za uplynutý rok 2013, ktorý sa niesol v znamení volieb do vyšších územných celkov a s tým súvisiacich činnosti a úloh, ďalej prítomným podala správy z posledných dvoch sadnutí KR SNS v Trnave ohľadom usmernení a úloh vyplývajúcich z predsedníctva SNS. Na zasadnutí sme si určili plán činnosti a akcií na rok 2014 a opäť odporučili predsedníctvu SNS na schválenie nových členov. Povzbudzujúcou skutočnosťou je, že na základe masmediálnych vystúpení predsedu SNS, jeho názormi, argumentáciou a pôsobením na širokú verejnosť sa členská základňa v našom okrese začína rozrastať. V rámci príprav na voľby do európskeho parlamentu, sme si podelili povinnosti ohľadom delegovania členov do okrskových volebných komisií.

Okresná predsedníčka slávnostne odovzdala členské preukazy a odznaky SNS novo prijatým členom Slovenskej národnej strany.

Po prijatí uznesenia zo zasadnutia OR SNS sa záverom zasadnutia rozpútala rušná diskusia o súčasnom politickom dianí na domácej scéne a jeho vplyvu na bežný život občanov a ohľadom blížiacich sa prezidentských volieb a ich kandidátoch.

Ľubica Melegová

Print

AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

29. 3. 1990 – Federálny parlament prijal ústavný zákon o zmene názvu štátu z Československá socialistická republika na Česko-slovenská federatívna republika.

KALENDÁR PODUJATÍ
marec 2017
P U S Š P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC