Zasadala Krajská rada SNS Trnava

11.02.2014

Zasadnutie Krajskej rady Slovenskej národnej strany Trnava sa tento raz výnimočne konalo v Piešťanoch. Úvod patril krajskej predsedníčke Magdaléne Kuciaňovej, ktorá zasadnutie KR SNS Trnava otvorila s informovala prítomných o výsledkoch zasadnutí Predsedníctva SNS z decembra minulého roka a januára tohto roka.

Osobnou, aktívnou účasťou zasadnutie KR SNS Trnava podporil prvý podpredseda SNS Rafael RAFAJ. Okrem iného povedal: ,,Je veľmi dôležité, aby sme v supervolebnom roku 2014, roku prezidentských volieb, eurovolieb a najmä komunálnych volieb, venovali z pozície krajských, okresných i miestnych organizácií SNS zvýšenú pozornosť navrhovania kandidátov na post primátorov a starostov obcí v rámci Trnavského kraja.” Pokiaľ ide o prezidentské voľby, R. Rafaj informoval o záveroch januárového predsedníctva strany, ktoré v prvom kole dalo svojim členom pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky voľnú ruku. V závere svojho vystúpenia zdôraznil, že je nevyhnutné, aby OR SNS ktoréhokoľvek kraja a Trnavského zvlášť, venovali zvýšenú pozornosť zakladaniu nových MO SNS.

Záver zasadnutia KR SNS bolo ukončené prijatím uznesenia, ktoré obsahovalo najmä:
– venovať zvýšenú pozornosť aktualizácii členskej základne
– zvolať a uskutočniť okresné konferencie SNS, a to najneskôr do 31. 03. 2014
– venovať zvýšenú pozornosť prijímaniu nových členov SNS a zakladaniu miestnych organizácii SNS
– vypracovať plán akcií v rámci krajskej organizácii SNS v rámci príslušných okresných organizácii s poukazom na volebný super rok (prezidentské, eurovoľby a komunálne voľby)

V závere krajská predsedníčka Magdaléna Kuciaňová zdôraznila, že aj v roku 2014 nás čakajú neľahké úlohy, a to už aj s poukazom na skutočnosť, že toho času nie sme parlamentnou stranou. Tento fakt má nesmierny a významný dopad na naše možnosti ovplyvňovania politickej, sociálnej ale najmä národnej situácie na Slovensku.

-mk-