Žilina v nových priestoroch

14.02.2014

Po prvý raz konala Krajská rada SNS Žilina v nových priestoroch, a to v stredu 12. februára. Radu viedol žilinský krajský predseda Rudolf Urbanovič. V úvode sa poďakoval predsedovi Okresnej rady SNS Žilina Tiborovi Hanuliakovi práve za vytvorenie a poskytnutie priestorov pre zasadnutia krajskej i okresnej rady SNS v Žiline.

Na zasadnutí sa zúčastnil aj prvý podpredseda SNS Rafael Rafaj, ktorý informoval o súčasnom stave v Slovenskej národnej strane z celoslovenského hľadiska. Rokovanie sa – tak, ako na zasadnutiach iných krajských rád – týkalo nadchádzajúcich prezidentských volieb, ktorých prvé kolo sa koná 15. marca, ako aj prípravy na voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa na Slovensku konajú 24. mája.

Zasadnutie sa zaoberalo aj plánom činnosti na tento rok a zviditeľňovaniu SNS. Okresní predsedovia by mali o. i. zabezpečiť plán podujatí v rámci Žilinského kraja, ktoré by pomohli propagovať Slovenskú národnú stranu, jej idey a hodnoty.

-eg-

???????????????????????????????

???????????????????????????????