A. Danko – Slávnostné otvorenie v Hurbanovej sieni NR SR

03.09.2017