Andrej Danko: Kúpeľníctvo môže pozdvihnúť Slovensko!

06.02.2016

Slovensko ako krajina kúpeľníctva môže pozdvihnúť ekonomiku krajiny a pritiahnuť ľudí zo zahraničia. Slovenská národná strana (SNS) vidí aj v rozvoji kúpeľníctva možnosti na naštartovanie ekonomiky a zníženie nezamestnanosti.

Slovensko má cca 2000 termálnych a minerálnych prameňov, čo v Európe nemá obdobu. Hustú sieť termálnych prameňov po celom území nám môžu len závidieť. Práve pre toto bohatstvo môže Slovensko stavať na rozvoji kúpeľníctva a toto odvetvie sa môže stať strategickým.

Ohľadom kúpeľníctva chce Slovenská národná strana vyvolať odbornú diskusiu o rozvoji tohto odvetvia. SNS navrhuje zjednodušiť investície do takýchto podnikateľských zámerov, od oslobodenia investora do hotelového a prevádzkového zariadenia od daňových záťaží cez pomoc štátu investičnými stimulmi, či ďalšími koncepčnými opatreniami. Také veľké množstvo minerálnych a termálnych prameňov je priam darom od Boha. Žiaľ, tento dar nevyužívame. Na našom území je 1824 minerálnych vôd a 123 termálnych vôd. Ale naše kúpeľné centrá mnohokrát chátrajú – hoci by sme z nich mohli urobiť funkčné rezorty, o ktoré by bol záujem aj zo zahraničia.

Nariekame, že nemáme more, ale máme niečo, čo by dokázalo prilákať turistov. Prečo by sme peniaze, ktoré nosíme Chorvátom, nemohli dostať naspäť pri zdravotníckej a kúpeľnej starostlivosti? Nikdy nebudeme mať zjazdovky ako Rakúšania v Alpách, musíme nájsť národné špecifikum, ktoré budeme podporovať a ktoré ľudí pritiahne. Podľa SNS je to práve kúpeľníctvo a jeho rozvoj. Správnym manažmentom v tejto oblasti a rozvojom infraštruktúry by sa mohol rozvíjať cestovný ruch, vytvorili by sa nové pracovné miesta. To je potrebné najmä v regiónoch, kde je vysoká nezamestnanosť. Pramene sú totiž rovnomerne rozložené po celom Slovensku.

SNS má ako jediná strana vo svojom volebnom programe aj rozvoj kúpeľníctva na Slovensku. Táto oblasť má obrovský potenciál. Zariadenia pôsobiace v kúpeľníctve potrebujú investičné stimuly od štátu, zníženie daňového zaťaženia, nové predpisy ohľadom geotermálnych vrtov a pod. SNS napr. navrhuje znížiť DPH na úroveň 10 percent na služby v kúpeľníctve a cestovnom ruchu vôbec.