Konferencia SNS o sociálnej politike: Cieľom silného štátu je blahobyt

16.01.2016

Cieľom silného štátu je blahobyt občanov – povedal predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko v sobotu 16. januára v Piešťanoch na konferencii pod názvom ,,Sociálna politika štátu – zamestnanosť a postavenie seniorov.

Konferenciu s účasťou odborníkov z profesijných združení, nestraníkov, zorganizovala SNS pod gesciou predsedníčky Krajskej rady SNS Trnava a koordinátorky odborného kabinetu SNS pre sociálnu oblasť Magdalény Kuciaňovej, ako aj podpredsedu SNS Vladimíra Chovana. Účastníkov konferencie, ktorých bolo približne 150, pozdravil aj primátor Piešťan Miloš Tamajka. Konferenciu moderoval kandidát na poslanca NR SR za SNS Karol Farkašovský.

Predseda SNS Andrej Danko otvoril konferenciu príhovorom, čo silný štát má ponúkať v oblasti sociálnej politiky. Dotkol sa dlhodobej témy SNS – a to vlastníctva strategických podnikov štátom a určenia hraníc podnikania pre súkromný sektor, finančné skupiny a oligarchov. Podľa A. Danka, vlastníctvo strategických podnikov štátom zabezpečuje príjmy, ktoré by mali byť využité v sociálnej oblasti. Pokiaľ tieto zisky odchádzajú, sociálna oblasť je dlhodobo a výrazne poddimenzovaná, čo čoraz viac roztvára nožnice medzi bohatými a chudobnými. Ideou SNS je vytvoriť zo Slovenska silný štát – táto myšlienka je rozpracovaná v jednotlivých oblastiach vo volebnom programe strany, ako aj v Košických programových tézach. Práve preto, aby štát mohol plniť svoje povinnosti voči občanom, musí byť silný. ,,Cieľom silného štátu je predsa blahobyt občanov,“ uzavrel predseda SNS.

Ako povedala trnavská krajská predsedníčka SNS a koordinátorka pre sociálnu oblasť v odbornom kabinete SNS Magdaléna Kuciaňová, konferencia vytvorila širokú platformu na prezentáciu názorov a ponúkanie riešení v tejto vysoko citlivej oblasti, akou je sociálna.

Na konferencii vystúpili nielen členovia odborného kabinetu SNS, ale aj odborníci na sociálnu oblasť neangažujúci sa v politike a predstavitelia rôznych profesijných združení.

Viac fotografií nájdete TU.

1-konf

2-konf

lista_template

4-koonf

5-konf

6-konf

7-konf

8-konf

9-konf