Poslanci NR SR za SNS J. Paška a J. Ridoško v nedeľných reláciách diskutovali na rôzne aktuálne témy

24.10.2017

Novely zákonov, ktoré prešli hlasovaním na poslednej schôdzi parlamentom sa týkali aj zdravotníckych tém. Tak napr. začína koncepčná a systémová práca so zameraním na pacienta, aby bol pacient ošetrovaný v zariadeniach, ktoré sú adekvátne. Poslanec za Slovenskú národnú stranu Jaroslav Ridoško v nedeľnej diskusnej relácii uviedol: „Vyššie územné celky doteraz presne nedefinovali, čo sú ordinačné hodiny a schvaľovali si ich sami. Z praxe vieme, že doobeda, keď prišli pacienti, tak lekár v ordinácii častokrát nebol, prípadne vykonával nejakú inú činnosť. Pacient sa musí dostať ku svojmu praktickému lekárovi aj v čase zvýšenia chorobovosti. Nemalo to kostru.“

Ambulantné pohotovosti budú po novom fungovať len do 22:00 h. Jaroslav Ridoško povedal: „Počet pacientov bolo mizivé percento, ktorí prišli v noci na pohotovosť. Po tejto hodine môže pacient navštíviť najbližší ústav pohotovostnej služby, ak jeho zdravotný stav nedovoľuje vydržať do rána. Výhodou tejto zmeny bude, že lekár pôjde ráno oddýchnutý do práce ako iní občania podľa zákonníka práce.“ Podľa poslanca nehrozí v žiadnom prípade ohrozenie pacienta a zanedbanie lekárskej starostlivosti.

Aktuálnymi témami sú voľby v Českej republike, budúcnosť krajín V4 a pozícia Slovenska v rámci Európskej únie. Podpredseda zahraničného parlamentného výboru a 1. podpredseda SNS Jaroslav Paška v relácii reagoval: „Z geopolitického hľadiska v regiónoch žijeme ako národy spoločne. Je našim bezpečnostným záujmom, aby sme mali dobré vzájomné vzťahy. Našou výhodou bude, ak vieme udržovať komunikáciu s krajinami, hlavne našimi susedmi a vzájomne si pomáhať. Spolupracovať tak, aby zaradenie  Slovenskej republiky bolo rovnocenné voči ostatným štátom Európskej únie. Európu ťahajú práve dnes krajiny V4 a Estónci. Česká koruna je ukážkou toho, že je hodnotná a má dnes cveng. Demokracia je o tom, že ľudia si vyberú tie skupiny, ktoré presadzujú ich záujmy.“

Podpredseda Paška na zlepšenie pozície Slovenska voči ostatným štátom EÚ na záver dodal: „Viacej prostriedkov by malo ísť na vytváranie pracovných podmienok, na základe ktorých by si ľudia vedeli vytvoriť adekvátne podmienky na život. Príkladom je pôda, ktorú sme  u nás ochránili ústavným zákonom, ktorá je zdrojom obživy a našim dedičstvom. Je potrebné naučiť mladých ľudí v procese výchovy na školách aj príslušné zručnosti, a aby sa vrátili profesie, hlavne tie, ktoré nám na trhu práce chýbajú.“

V Bratislave, dňa 23. 10. 2017