Prioritou SNS je zdravá a kvalitná výživa pre našich občanov

13.10.2017

Ako sme mohli byť svedkami pri monitoringoch zameraných na dvojakú kvalitu potravín, naše obavy z jari tohto roku, že nadnárodné spoločnosti považujú slovenského občana za spotrebiteľa druhej triedy sa potvrdili a už dnes je zrejmé, že tu máme celoplošný problém dovozu nekvalitných potravín nadnárodnými korporáciami na Slovensko.

Poslankyňa za SNS Eva Antošová argumentuje: „Považujem za absurdný  až priam urážajúci argument týchto korporácií, že práve občania Slovenska preferujú napríklad menej kakaa v čokoláde, či palmový tuk namiesto masla pri sušienkach. Verím, že dnešný summit nepríde len s konštatovaním o nevyhovujúcom stave, ktorého sme si snáď už všetci vedomí, ale hlavne s konkrétnymi hmatateľnými riešeniami.”

Dlhodobou prioritou SNS je zdravá a kvalitná výživa občanov Slovenska, ktorú je potrebné zabezpečiť jednak podporou domácich výrobkov, ktoré sú spravidla čerstvé a podliehajú našej kontrole počas celého procesu a jednak zamedzeniu nepriaznivých fenoménov ako je napríklad dnes aktuálna dvojaká kvalita potravín. „Nemôžeme byť ľahostajní k tomu, že našich občanov niekto znevažuje a z dlhodobého hľadiska aj poškodzuje ich zdravie tým, že im ponúka menej kvalitné potraviny v rovnakom obale. Je len na nás, aby Slovensko prestalo byť v očiach nadnárodných potravinárskych gigantov vnímané ako smetisko potravín EÚ.“ Konštatuje poslankyňa za SNS.

Tlak na riešenia sa musí stále stupňovať, pretože je zrejmé, že situácia je vážna. „Za SNS môžem uviesť, že problém dvojitej kvality potravín je našou prioritou a bude sa musieť riešiť aj na národnej úrovni, teda nie len apelom na inštitúcie Európskej únie.“ Dodáva na záver poslankyňa Eva Antošová.

V Bratislave, dňa 13. 10. 2017