10. 12. 1918 – Pražský parlament prijal zákon, ktorý zrušil šľachtické tituly a z nich plynúce práva a výsady.

09.12.2013