13. 3. 1997 – Prezident SR M. Kováč vyhlásil referendum so štyrmi otázkami o vstupe SR do NATO a o priamej voľbe prezidenta.

12.03.2014