14. 11. 1918 – V Prahe sa prvý raz zišlo Dočasné Národné zhromaždenie. Česko-slovenský štát bez hlasovania vyhlásilo za republiku, Habsburgovcov zbavilo trónu a T. G. Masaryka zvolilo za prezidenta. Vznikla vláda celonárodnej koalície pod vedením K. Kramářa. Slovákov v nej zatupoval minister vojny M. R. Štefánik, minister zdravotníctva a neskôr minister s plnou mocou pre správu Slovenska V. Šrobár.

10.11.2013