16. 9. 1845 – Skupina mladobernolákovcov v Banskej Bystrici založila Pohronský spolok, ktorý sa orientoval na osvetovú činnosť, vzdelávanie, poznávanie vlastných dejín, jazyka a literatúry.

12.09.2013