7. 5. 2004 – Pri príležitosti 85. výročia tragickej smrti gen. Milana Rastislava Štefánika prezident Rudolf Schuster vymenoval Štefánika do hodnosti generála Ozbrojených síl in memoriam.

29.04.2014