Svetový deň slobody

09.11.2017

Dnes je Svetový deň slobody.

Bol vyhlásený ako dátum pádu železnej opony, na základe udalostí z 9.novembra 1989,

kedy bol symbolicky zbúraný Berlínsky múr .Ukončila sa tak éra studenej vojny a postupne vo

všetkých socialistických krajinách došlo k zmene politického režimu.