15.9 – Sviatok patrónky Slovenska

15.09.2017
15. september 2017

Tisíce slovenských veriacich sa zídu pri chráme Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, aby si  na tradičnej celonárodnej púti pripomenuli sviatok patrónky Slovenska. Socha Sedembolestnej Panny Márie bola vyhlásená v roku 1732 za milostivú a počas viac ako 250 rokov sa jej pripisujú mnohé zázraky. Národná púť Slovákov v Šaštíne  je súčasne pripomienkou významnej štátotvornej udalosti v dejinách slovenského národa. Je ňou vyhlásenie samostatnej cirkevnej provincie pápežom Pavlom VI, ktorý v roku 1977 zriadil samostatnú trnavskú arcidiecézu a povýšil ju na metropolitné sídlo pre cel&eac ute; Slovensko. Tento významný historický akt znamenal, že po 1100 rokoch od zriadenia moravsko-slovenskej cirkevnej provincie na čele s arcibiskupom Metodom, v čase keď Slovensko nebolo samostatným štátnym útvarom, dostali Slováci od hlavy katolíckej cirkvi dar, ktorým je samostatná cirkevná provincia. Práve sviatok patrónky Slovenska je tým dňom, kedy by všetci slovenskí kresťania  mali prejaviť vďačnosť za prejav uznania slovenského národa a jeho duchovnej, územnej a politickej identity pápežom – najvyššou autoritou kresťanského sveta.