František Hekeľ: Návrat k pôvodným potravinám prospeje aj obchodu

29.06.2016

Na Slovensku máme tradičné a dlhodobo zavedené silné značky, ktoré ich majitelia marketingovo rozvíjajú a sú úspešné na trhu. Budovanie silných značiek je tiež cesta, ako získavať spotrebiteľa pre kúpu slovenských výrobkov a posilňovať jeho potravinový patriotizmus.

Slovenský spotrebiteľ bohužiaľ nie je v oblasti potravín vždy patriotom. Stále prevažuje cena nad kvalitou, čomu sa nemožno zvlášť v určitých regiónoch Slovenska čudovať. Som však presvedčený, že postupne dôjde k zmene spotrebiteľského správania sa a slovenský spotrebiteľ bude preferovať kvalitné potraviny s prihliadnutím na ich pôvod, tradíciu, čerstvosť a regionálnosť.

Je podľa mňa tiež nevyhnutné, aby už deti a mládež pochopili význam spotrebiteľského patriotizmu, naučili sa hrdosti na svoju krajinu, zem, tradície a potraviny. To je úloha i rodičov a sčasti aj školy. Na druhej strane je tiež nevyhnutné komunikovať s nimi tak, ako je im to vlastné. Čiže zvoliť vhodné marketingové nástroje, vytvárať dobrý imidž slovenských potravín a oslovovať ich aj cez tie komunikačné kanály, ktoré preferujú – teda napr. cez internet, televíziu alebo hry, spoločenské akcie, koncerty a pod.

Dobrý príklad ukázali mliekari a poľnohospodári, keď oslovili deti a ich rodičov akciou Adoptuj si svoju kravičku. Všetci vrátane organizátorov boli zaskočení nečakaným ohlasom verejnosti. Práve táto skúsenosť hovorí, že v zápase o slovenské potraviny nič nie je stratené.

Politika kvality Európskej únie vychádza v ústrety špecializovaným a tradičným rodinným značkám, výrobkom a receptúram, ako priemyselným výrobkom. Túto politiku vnímam ako motivačnú pre slovenských výrobcov, pretože aj na Slovensku máme celý rad špeciálnych a jedinečných výrobkov, ktoré by si zaslúžili ochranu na úrovni EÚ. A chápem ju ako istú mieru hrdosti a patriotizmu smerom k tradíciám a regionálnosti. Máme tu veľké možnosti.

Budúcnosť slovenských potravín závisí od všetkých, ktorý s potravinami pracujú, teda od poľnohospodárov, spracovateľov, obchodníkov a pravdaže spotrebiteľov. To znamená, že osud slovenských potravín je v rukách nás všetkých. Ak si ich budú ľudia v obchodoch žiadať, vytvoria po nich prirodzený dopyt, to bude najväčší stimul pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov.

(Autor je člen OO SNS Bratislava III.)

AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

24. 11. 1805 – V Rimavskej Sobote zomrel Peter Madáč, slovenský lekár, chemik, spisovateľ a publicista, vo funkcii stoličného lekára položil základy verejného zdravotníctva v Liptove, zároveň vypracoval návrh na školenie pôrodných babíc.

KALENDÁR PODUJATÍ
november 2017
P U S Š P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930EC