Slovenská národná strana podporuje kvalitu potravín

25.05.2017

Slovenská národná strana neustále upozorňuje na kvalitu potravín dovážaných na Slovensko, ktoré sú inej kvality ako tie, čo sa predávajú napr. v Rakúsku. Predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko sa spolu s rezortom pôdohospodárstva venuje tejto téme, ktorá rovnako trápi aj našich susedov.

„Pri tak vážnej otázke, akou je ochrana kvality potravín, je potrebné upozorňovať na rozdielnu kvalitu potravín na Slovensku v porovnaní s krajinami západnej Európy,“ uviedol na tému predseda parlamentu SR a SNS Andrej Danko.

Ministerstvo pôdohospodárstva zrealizovalo v minulosti prostredníctvom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) porovnanie kvality potravinárskych výrobkov predávaných pod rovnakým názvom a značkou na Slovensku a v Rakúsku. Laboratórne výsledky potvrdili, že u polovice testovaných výrobkov, sú v Rakúsku rovnaké potraviny nadnárodných výrobcov kvalitnejšie ako tie, čo sa predávajú na Slovensku. Išlo najmä o nižší podiel mäsa, vyšší podiel tukov, umelé náhrady cukru, množstvá konzervačných látok či nižšiu gramáž.

Na základe zistení sa odporúča spotrebiteľom, aby sa pri nákupe potravín zamerali na slovenské výrobky, ktoré sú častokrát ďaleko kvalitnejšie, ako potraviny nadnárodných spoločností. Väčšina veľkých reťazcov tak poskytla časť svojich pultov na prezentáciu špecialít z daného regiónu. „Dôvodom sú napríklad lacná konkurencia zo zahraničia, nedostatočná produkcia našich pestovateľov či obchodná politika reťazcov. Ak chcú naši pestovatelia preraziť, považujem za nevyhnutné, aby sa združovali a spoločnými silami koordinovali odbyt aj marketing s podporou rezortu pôdohospodárstva,“ vysvetlil predseda SNS.

Slovenská národná strana v spolupráci s agrorezortom sprísňuje napr. pravidlá predaja čerstvých pekárskych a cukrárskych výrobkov. Reaguje tak na podnety od spotrebiteľov, ktorí si kúpili pečivo deklarované predajcami ako „čerstvé“ a zistili, že je vo vnútri zmrazené. V súčasnosti sa pripravuje národný systém označovania potravín, ktoré boli vyrobené bez použitia geneticky modifikovaných organizmov. Výsledkom by mohlo byť označenie na potravinách s označením „vyrobené bez použitia GMO“.

„Slovenská národná strana je zásadne proti vytváraniu rozličných tried spotrebiteľov v rámci spoločného európskeho trhu, kde zdravé a kvalitné domáce potraviny sú stále vzácne, a na tie ktoré už máme, tak môžeme byť právom hrdí,“ podotkol na záver predseda NR SR a SNS Andrej Danko.