ŠPÚ prispeje ÚPN pri spracovávaní histórie najmä metodickým usmernením

13.03.2017

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval s predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrejom Krajňákom o možnostiach ďalšej spolupráce, vrátane zastúpenia odborníkov z ÚPN v predmetových komisiách ŠPÚ. Obidve inštitúcie spája presvedčenie, že viesť k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu spoznávania objektívnych faktov z obdobia kontroverzných období slovenskej histórie, je dôležitou podmienkou vysporiadania sa s prejavmi extrémizmu. Úlohou ŠPÚ bude predovšetkým metodické usmerňovanie pri spracovávaní dobových materiálov ÚPN z obdobia rokov 1939 – 1945 a z obdobia historických medzníkov rokov 1945 – 1989 pre potreby učiteľov a škôl. Zástupcovia inštitúcií sa na potrebe efektívnej spolupráce zhodli aj preto, že v školských učebniciach nie je dostatok informácií o niektorých udalostiach z novodobej histórie Slovenska.

„Zámerom obidvoch inštitúcií je osveta v školách v zmysle efektívnej prevencie, ktorá má zamedziť vzniku extrémizmu. ÚPN má k dispozícii množstvo spracovaných textov k udalostiam, pamätným miestam a pamätným dňom v knižných publikáciách, v letákoch, na CD nosičoch, filmoch. Našou úlohou je pomôcť ich spracovať do podoby metodických listov k jednotlivým témam, ktoré zverejníme na Metodickom portáli ŠPÚ, aby sa aj učitelia ľahšie zhostili tejto problematiky pri jej vysvetľovaní žiakom,“ uviedol riaditeľ Ľ. Hajduk.

ÚPN sa v spracovaných materiáloch venuje napríklad témam, ako je holocaust alebo Spravodlivý medzi národmi. Z problematiky, spojenej s komunistickým režimom, je spracovaná téma gulagov, deportácií do ZSSR, likvidácia kláštorov, úteky cez hranice, Akcia B, sviečková manifestácia v roku 1987, november 1989 a ďalšie.

„Našli sme veľa spoločných prienikov. Zhodli sme sa v tom, že s históriou sa treba vyrovnávať aj cez konkrétne príbehy v jednotlivých regiónoch, ÚPN má v tomto zmysle pripravenú Oral History. Hovorili sme spolu o návrhu na spoluprácu ŠPÚ a ÚPN s Ústavom pre štúdium totalitných režimov v Čechách pri tvorbe metodických a didaktických materiálov pre učiteľov a tiež pri príprave osláv vzniku 1.Československej republiky v roku 1918. Najbližším spoločným podujatím bude májová konferencia venovanej fašizmu a komunizmu, ktorú pripravuje ÚPN v Bratislave,“ uzavrel riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

unnamed (1)

unnamed (2)

unnamed (3)

unnamed

AKTUÁLNE KAMPANE
POZÝVAME VÁS
HISTORICKÝ KALENDÁR

28. 6. 1905 – Vo Vrbici sa narodila Mária Rázusová-Martáková, spisovateľka, autorka kníh pre deti a mládež.

28. 6. 1911 – Delegácia pod vedením P. Mudroňa odovzdala predsedovi vlády Károlyovi Khuenovi-Hédervárymu Memorandum Slovenskej národnej strany. Pamätný spis obsahoval požiadavky, aby sa na slovenských ľudových školách používala slovenčina ako jediný vyučovací jazyk, aby vláda zriadila potrebný počet stredných škôl so slovenským vyučovacím jazykom, ďalej navrátenie zhabaného majetku Matice slovenskej a obnovenie jej činnosti. Vláda ani nasledujúce vlády na dokument nereagovali.

28. 6. 1914 – V Sarajeve spáchal srbský študent Gavrilo Pricip atentát na následníka trónu Františka Ferdinanda d' Este a jeho manželku grófku Žofiu Chotkovú.

28. 6. 1919 – Vo Versailles podpísalo Nemecko mierovú zmluvu, ktorou okrem iného uznalo aj nezávislosť ČSR.

28. 6. 1971 – V Malackách zomrel významný slovenský maliar Martin Benka.

28. 6. 1991 – Po 42 rokoch ukončila svoju činnosť Rada vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorá združovala krajiny sovietskeho bloku.

KALENDÁR PODUJATÍ
jún 2017
P U S Š P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930EC