DÁVAME DO POZORNOSTI

Názory

ukázať všetky názory ›

František Hekeľ: Návrat k pôvodným potravinám prospeje aj obchodu

St, 29.06.2016

Na Slovensku máme tradičné a dlhodobo zavedené silné značky, ktoré ich majitelia marketingovo rozvíjajú a sú úspešné na trhu. Budovanie silných značiek je tiež cesta, ako získavať spotrebiteľa pre kúpu slovenských výrobkov a posilňovať jeho potravinový patriotizmus. …

Peter Pamula: Každá situácia musí mať riešenie

Pi, 24.06.2016

Názorová rozdielnosť a polarizácia parlamentnej koalično–opozičnej politiky sa spravidla prejavuje v rôznych formách. Každý z jednotlivých 150 poslancov v slovenskom parlamente má svoj vlastný názor. Prezentuje sa ním navonok, dúfam, väčšinou v úsilí urobiť pre občanov to najlepšie.

Ak však…

Monika Gergeľová: Prečo sú médiá pre nás občanov dôležité?

Po, 20.06.2016

Vieme, že média sú predovšetkým spoločenský fenomén, ktorý zásadne pôsobí na miliardy ľudí, nezávisle od toho, či si to uvedomujú, alebo nie. Majú média právo zahrávať sa s ľuďmi? Narážam na projekty, ktoré sú neetické či amorálne. Rôzne reality show si dovolia používať človeka menej vzdelaného ako…

Slavomír Leysek: Cestovný ruch – nevyužitá šanca slovenského hospodárstva

Po, 13.06.2016

Slovenská ekonomika stojí pred výzvou potreby rýchlo realizovať systémové zmeny. Dôvodom je skutočnosť, že Slovensko síce patrí v rámci Európskej únie k najrýchlejšie rastúcim ekonomikám, ktorej hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily vzrástol zo 47 % priemeru EÚ v roku 1995 na 76…

Správy z regiónov

viac z regiónov ›