28. 10. 1815 – V Uhrovci sa narodil Ľudovít Štúr, slovenský politik, filozof, historik, jazykovedec, spisovateľ, pedagóg, kodifikátor slovenského spisovného jazyka. Patril k najvýznamnejším predstaviteľom slovenského národného života a slovenského národného obrodenia.

10.10.2013