28. 10. 1918 – V Ženeve sa stretli delegácie zahraničného a domáceho československého odboja a rokovali o vzniku a forme pripravovaného čs. štátu. Dohodli sa na tom, že Československo bude republikou, na čele s prezidentom T.G. Masarykom.

10.10.2013