Eva Antošová: Slovensko – krajina starých ľudí?

18.01.2016

Toto je pravda pravdúca! So starnutím obyvateľstva a úbytkom pracovnej sily bude mať čoskoro problém aj náš štát. Podľa prognóz a odhadov Eurostatu asi o dve generácie sa zo Slovenska stane krajina starých ľudí. Alarmujúcim faktom je, že podiel populácie nad 65 rokov k populácii v produktívnom veku bude najvyšší v celej EÚ. Demografické zmeny sa však prejavia už o pár rokov a to negatívnym dopadom na domáci pracovný trh, dôchodkové a sociálne zabezpečenie a samozrejme následne na štruktúru našej ekonomiky.

Slovenskej národnej strane je táto situácia známa a preto aj vo svojom Volebnom programe pre silný štát navrhuje riešenia. Všetko so všetkým súvisí. Logicky – je nutné, aby sa rodilo viac detí. SNS vypracovala Národný program na podporu materstva a rodičovstva kde chce podať pomocnú ruku napríklad tehotným ženám, ktoré študujú. Tiež podporí špeciálne zvýhodnené úverové produkty pre mladé rodiny na podporu bývania.

Keď sa dieťa narodí, je nutné, aby sa vzdelávalo, športovalo a aby bolo zdravé. Vtedy bude aj šťastné. V našom volebnom programe tieto požiadavky zabezpečujeme jednoduchým a prehľadným systémom financovania školstva a vyzývame k rozvoju športu, napríklad aj zdanením medzinárodných monopolov. Je hanba, aké podmienky majú dnešné deti na šport. Aby mladý človek chcel zostať na Slovensku aj v produktívnom veku, musí mať zabezpečené zdravé podnikateľské prostredie a pocit bezpečia a právneho štátu. Aj tieto veci sú v našom programe rozpracované.

Šťastne žiť až do staroby je asi sen každého z nás. Prečo však rakúsky dôchodca môže chodiť na rekreácie aj trikrát za rok a náš si do nemocnice musí zobrať aj toaletný papier? Aby boli peniaze aj pre slovenského dôchodcu, musí u nás fungovať zdravý sociálny systém, iba jedna štátna zdravotná poisťovňa, lieky bez doplatkov. SNS spraví všetky kroky k tomu, aby sa zabránilo kradnutiu peňazí v zdravotníctve.

Toto sú načrtnuté kroky Slovenskej národnej strany vedúce k tomu, aby Slovensko nezostarlo, aby sa na Slovensku oplatilo žiť, pracovať, oddychovať a aby naozaj pre všetkých nás zostalo Slovensko najkrajší kút.

(Autorka je členka Predsedníctva SNS a predsedníčka OR SNS Nitra.)